Moeda Euro

I løbet af 90'erne førte Portugal en økonomisk politik bestemt af konvergenskriterierne for Den Økonomiske og Monetære Union (EMU), hvilket resulterede i at landet indtrådte i eurozonen i januar 1999.

Med hensyn til økonomiens struktur, er den voksende andel af servicesektoren bemærkelsesværdig, ligesom hos de europæiske partnere. I 2011 udgjorde landbrug, skovbrug og fiskeri kun 2,1% af BVT (mod 24% i 1960) og 9,9% af beskæftigelsen, mens industri, byggeri, energi og vandsektoren udgjorde 23,3% af BVT og 27,3% af beskæftigelsen. Servicesektoren genererede 74,5% af BVT og repræsenterede 62,8% af beskæftigelsen.

Bortset fra en større vægt af tjenesteydelser i den økonomiske aktivitet, har man oplevet en betydelig specialisering og teknologisk fremgang i fremstillingsindustrien i Portugal. Via modernisering har man kunnet mindske afhængigheden af ​​traditionelle industrielle aktiviteter, og står nu i en situation, hvor landets moderne teknologi skaber en produktiv vækstdynamik indenfor nye sektorer såsom bil- og komponentindustrien, elektronik, energi, pharma og nye teknologier. Hertil kommer, at flere sektorer nyder godt af ​​Portugals geografiske placering i Europas sydvestlige hjørne. Det behagelige middelhavsklima og landets smukke Atlanterhavskyst skaber desuden særlig favorable betingelser for en betydelig turistindustri.

Vigtige økonomiske indikatorer

IndikatorEnhed20082009201020112012(a)2013(a)
BNP pm Millioner EUR 171.983 168.504 172.670 171.112 168.286 172.648
t.v. volumen 0,0 -2,9 1,4 -1,6 -3,3 0,3
- Per Capita EUR 16.195 15.885 16.194 16.150 15.497 15.341
- Privatforbruget Millioner EUR 114.956 109.774 113.915 113.489 109.316 110.948
- Det offentlige forbrug Millioner EUR 34.532 37.160 37.293 34.490 31.580 30.015
- Investering(FBCF) Millioner EUR 38.634 34.630 34.124 30.884 28.377 29.474
- FBCF (ekskl byggeriet) % BNP 9,1 7,9 7,4 6,6 n.d. n.d.
Befolkning Mil indbyggere 10.623 10.638 10.636 10.647 10631 10.626
Beskæftigelse (b) Mil indiv 5.198 5.054 4.978 4.837 4.856 4.863
Arbejdsløshed (b) Mil indiv 427 529 603 706 741 748
Erhvervsfrekvens(b) % pop I alt 62,5 61,9 61,9 61,3 n.d. n.d.
Arbejdsløshed (c) Portugal % Aktiv pop 7,6 9,5 10,8 12,7 13,6 13,7
Arbejdsløshed UE-27 (d) % Aktiv pop 7,1 9,0 9,7 9,7 9,8 9,6
Samlet Balance SPA % PIB -3,5 -10,1 -8,3 -4,2 -4,5 -3,2
Den offentlige gæld % PIB 71,6 82,9 93,3 102,2 111,0 112,1
Balance mellem Betalingsbalance Millioner EUR -21.669 -18.375 -16.739 -13.0005 -8.414 -6.561
% PIB -12,6 -10,9 -10,0 -6,4 -5,0 -3,8
IHPC - Portugal t.v. Årlig  2,7 -0,9 1,4 3,6 3,3 1,5
IHPC - EU 27 (d) t.v. Årlig  3,7 1,0 2,1 3,1 2,3 1,8

 

Kilde: GEE-Gabinete de Estratégia e Estudos a partir da base do INE, excepto indicação em contrário

Noter: (a) Previsões Eurostat; Comissão Europeia; EIU - Economist Intelligence Unit; Banco de Portugal; (b) INE - Estatísticas do Emprego; Comissão Europeia (c) INE; Comissão Europeia; (d) Eurostat; Comissão Europeia n.d. não disponível

Få mere at vide

  • Share